Při úvahách o tom, kam investovat v těchto znepokojivých časech, hodně záleží na tom, jak se globální ekonomika zotaví z hospodářského propadu kvůli COVID-19.

Donutí to celosvětovou ekonomiku k útlumu? Bude se jednat o největší recesi v historii? Nebo to bude jen finanční stagnování, které proběhne stejně rychle, jako se vir šířil po světě?

Vzhledem k tomu, že nikdo neví, finanční poradci v časopise Forbes nabízejí rady, kam by peníze měly putovat. Vše ale bude záviset na síle ekonomického oživení.

Forbes doporučuje investovat do těchto sektorů.

• energie

• automobilový průmysl

• nápoj

•maloobchod

Maloobchodní, nápojový a automobilový průmysl byl během první vlny koronaviru jedním z nejvíce zasažených. Pokud druhá vlna nepřijde nebo pokud budou budoucí vlny infekce mnohem mírnější, pak je logické, že se tato odvětví rychle zotaví.

Zlato

Pokud bude druhá vlna závažnější a delší než první, nebo pokud budoucí blokování  bude přetrvávat i do příštího roku, pak má Forbes následující rady:

"Nakupujte zlato." Existuje mnoho představ, jak by mohl pokračovat hospodářský útlum: rušení pracovních míst, pomalejší nabírání zaměstnanců, pokles akciového trhu, zvýšená volatilita, zvýšená neschopnost splácet dluhy a bankroty. “ Dodává, že „Tradičně je zlato během recese považováno za bezpečné útočiště. Pokud dojde k devalvaci amerického dolaru a americký národní dluh stále roste, cena zlata se může o hodně zvýšit. “

Pojištění

Další oblastí pro potenciální investice jsou pojišťovny, které, přestože jsou silně zasaženy pandemií coronaviru, stále mají své finanční analytiky, kteří předpovídají budoucí zisky.

Jedním z takových poradců je Greg Locraft, akciový analytik T. Rowe Price, který řekl: „Toto je jedna z nejlepších nákupních příležitostí, jaké jsem kdy od roku 1998, kdy se zabývám [pojišťovací] skupinou, viděl. “ A dodává: „Neřešte jednotlivé společnosti, prostě dejte peníze na stůl a jednejte."

Online investiční deník Market Watch souhlasí s jeho hodnocením a vysvětluje: „… pojišťovny zasáhnou velké nároky související s COVID-19.  Velké ztráty vytlačují iracionální upisovatele a odrazují nové účastníky, kteří také omezují nabídku. Mezitím veškerá nejistota ohledně COVID-19 a slabé ekonomiky způsobuje, že manažeři a lidé obecně jsou nejistější. Chtějí tedy více pojištění. “

„Nejlepší čas na investování do pojišťoven je, když jsou zasaženi spoustou ztrát,“ souhlasí Ania Aldrich, analytička Fondu příležitostí Cambiar.

"Lidé si cení pojištění poté, co pocítili ztrátu," říká Locraft. "Chtějí si koupit další pojištění a nevadí jim za pojištění platit více."

Nanotechnologie

Jedním z klíčových průlomů, který může také přilákat investory, je vývoj nanotechnologií, které mohou vytvářet povrchy zabíjející viry při kontaktu.

Na tom pracuje několik společností a výzkumných center.

Například tým vědců vedený profesorem Aharonem Gedankenem z Katedry chemie na Bar-Ilan University v Izraeli vytvořil textilii, která má vloženy nanočástice ZnO [oxid zinečnatý]. Tato textílie ničí patogeny, jakmile s ní přijdou do styku.

Jedná se o objev, který bude mít významný zdravotní přínos, s nesčetnými aplikacemi pro udržení zdravotnického materiálu sterilním jak v nemocnicích tak i v pečovatelských domovech.

„V nemocničním prostředí,“ vysvětluje profesor, „lze naši technologii použít pro vkládání antibakteriálních charakteristik do uniforem zaměstnanců, oblečení pacientů, ložního prádla, přikrývek a záclon, aby se výrazně snížilo riziko infekce a úmrtnosti a současně se snížila hospitalizace a tím pádem náklady."

Tato myšlenka je velmi podobná produktu s názvem NANO AB PP-25, který vyvinuli čeští odborníci v oblasti nanotechnologií. Funguje tak, že se do látky aplikují nanočástice mědi, zinku, stříbra, zlata a ceru, což jí poskytuje antivirové a antibakteriální vlastnosti.

Vzorek látky NANO AB PP-25, která při kontaktu může zabíjet viry.

Nově patentovaný produkt má být nyní vyroben v České republice na základě dohod mezi jeho nanotechnologickými specialisty a společností AG CHEMI GROUP.

„Dnes jsme společně s českými výrobci vyvinuli nanotechnologie, které dokážou vyrábět textilie s aktivními baktericidními účinky a zabíjejí 99,99% všech známých bakterií a virů,“ vysvětluje Igor Ševčenko, generální ředitel AG CHEMI GROUP.

Dalším objevem nanotechnologií z Izraele je vývoj dezinfekčních polymerních povlaků, které poskytují dlouhodobější ochranu před patogeny než běžné čisticí chemikálie.

Tento nanotechnologický pokrok byl učiněn na Katedře materiálového inženýrství na Univerzitě Ben-Gurion (BGU). Jak vysvětluje univerzitní tisková zpráva, „… vědci vyvíjejí antivirové povlaky, které lze aplikovat na povrchy. Povlaky jsou založeny na polymerech, které jsou výchozími materiály z plastů a barev a obsahují nanočástice mědi a dalších kovů. “ „Pokusy ukazují, že povrchy potažené nanočásticemi mědi silně blokují infekci virem. Tyto probíhající experimenty ukazují obrovský potenciál měděných iontů v prevenci povrchově zprostředkované infekce SARS-CoV-2. “

I když v současné ekonomické situaci stále existuje určitá míra negativity, přesto zůstává značný počet investičních příležitostí. I když pesimističtí investoři poukazují na nejistotu ohledně budoucnosti kvůli koronaviru neno dalšímu blokování, které může přinést, finance vždy operovaly kolem určitého stupně rizika, a to i v době hospodářského rozmachu.

Dnešní investoři si musí vybrat moudře, ale ať už investují do pojišťovacích společností, zlata nebo nanotechnologií, mají na výběr.


Chcete-li se dozvědět více o AG CHEMI GROUP a jak investovat do nových technologií, jako je výroba nanočástic, navštivte: AG CHEMI GROUP.


Foto: Andrea Piacquadio from Pexels, Michael Steinberg from Pexels, Pexels, Karolina Grabowska from Pexels, AGCHEMIGROUP, a Karolina Grabowska from Pexels