Vědci v nanotechnologiích našli způsob, jak vyrobit textilii, která při kontaktu zabije viry a bakterie. S brzkým začátkem výroby nové nanotextilie je to průlom, který slibuje, že bude v popředí boje proti koronaviru.

Tato technologie je tak univerzální, že izraelská společnost Nano Textil tvrdí, že ji lze použít na širokou škálu syntetických a přírodních vláken. To znamená, že ji lze použít jako prostředek k udržení sedadel v letadle, ubrusů v restauraci, zástěrek řezníků, oděvů pro manipulaci s potravinami a mnoha dalších materiálů bez bakterií a virů.

Hlavní vědecký pracovník této technologie, profesor Aharon Gedanken z Katedry chemie na Bar-Ilan University v Izraeli, se však domnívá, že nanotextilie by byla nejúčinnější v nemocnicích a v pečovatelských domovech.

„V nemocničním prostředí,“ vysvětluje profesor, „lze naši technologii použít pro vkládání antibakteriálních vlastností do uniformy personálu, pyžam pacientů, ložního prádla, přikrývek a záclon, aby se výrazně snížila nemocnost a úmrtnost a současně se snížila hospitalizace a tím pádem i náklady."

Objev je založen na použití sonochemie, což je metoda používaná k potahování povrchů nanočásticemi. Jak popisuje Times of Israel, nanočástice „ZnO [oxid zinečnatý] se v roztoku vytvářejí sonochemickým procesem a následně se nanášejí na povrch textilu. Během sonochemického procesu molekuly procházejí chemickou reakcí v důsledku aplikace silného ultrazvukového záření. Tímto způsobem jsou nově vytvořené nanočástice ZnO umístěny na povrch textilu tak vysokou rychlostí, že silně ulpívají na površích. “

Tento proces je podrobně popsán v časopise Cellulose.

Používané nanočástice se osvědčily jako účinné proti bakteriím rezistentním na antibiotika, jako je Staphylocossus aureus rezistentní vůči methicilinu (MRSA), a protože oxid zinečnatý je bezbarvý, přidání částic nezmění vzhled tkaniny.

Společnost dále tvrdí, že textilie mohou „vydržet až 65 pracích cyklů při teplotě 92 °C a až 100 pracích cyklů při teplotě 75 ° C, daleko nadstandardní požadavky zdravotnických zařízení, aniž by ztratily své antibakteriální vlastnosti“.

Podobnou techniku ​​vyvinuli i čeští odborníci na nanotechnologie, kteří používájí nanočástice mědi, zinku, stříbra, zlata a ceru.

S již zajištěnými patenty na produkt se společnost AG CHEMI GROUP nyní připravuje na zahájení výroby své bakterie a viru ničící textilie s názvem NANO AB PC-22.

Jak zakladatel a generální ředitel společnosti Igor Ševčenko vysvětluje: „V současné době existují reálné plány na otevření NANO DEVELOPMENT CENTRA v Kladně v Česku a to do konce roku 2020.“ Dodáváme, že: „Nyní hledáme nové zaměstnance, kteří se příští rok připojí k našemu týmu v oblasti výroby nanoproduktů.“

Tato nová nanotextilie je také omyvatelná a odolná a již bylo prokázáno, že je účinná při zabíjení 850 různých druhů bakterií a virů. Zatímco testy probíhají s cílem zjistit jeho účinnost vůči SARS-COV-2, vědci jsou přesvědčeni, že bude hrát klíčovou roli v boji proti šíření infekcí a zajistí bezpečnější svět.


Fotografický kredit: mohamed Hassan from Pixabay, Freeimages, a pasja1000 from Pixabay