Chemický průmysl inovuje, jako vždy. Tentokrát však nejde o inovace produktů a procesů, ale o přizpůsobení se novým okolnostem – nové prostředí pro suroviny s novými prioritami.

Zatímco lídři chemického průmyslu řeší tyto výzvy, Jennifer Abril, prezidentka a generální ředitelka SOCMA, hovořila o otázkách udržitelnosti, geopolitiky a postpandemického světa.

Tváří v tvář postpandemickému světu

Šok pro globální ekonomiku způsobený pandemií COVID byl bezprecedentní. Byla to událost, která přetvořila dnešní surovinovou a chemickou krajinu. Jak tedy chemický sektor na tyto změny reaguje?

„Jak se globální ekonomika a spotřebitelský apetit v druhé polovině roku 2022 zpomalily, začala se odpovídajícím způsobem snižovat poptávka ve speciálním a smluvním chemickém sektoru,“ říká Abril. "Tento změkčený stav se přenesl do začátku roku 2023, kdy se zákazníci snaží vyčerpat své zásoby."

Evropa byla velmi těžce zasažena zvýšenými cenami surovin a energií. To donutilo mnoho výrobců chemické produkce snížit v dohledné době očekávání vůči velikosti zisku. Největší hráči chemického průmyslu se také musí přesunout od ruských fosilních paliv k norskému a americkému dovozu LNG. To vše při dlouhodobém zaměření na snižování emisí CO2.

Ve střednědobém horizontu zůstávají ekonomické prognózy pro Severní Ameriku pozitivní. Dodavatelské řetězce dohnaly nevyřízené záležitosti z pandemie, zvláště nyní, kdy se blokády v Číně zapsaly do historie.

Pandemie však přinesla změnu. Strategie nákupu musí být odolnější, a přestože cena zůstává klíčovým vlivem, je obnoven důraz na stabilitu dodávek a kvalitu produktů. To dalo chemickému průmyslu a jeho zákazníkům silný základ pro stabilnější růst.

Tváří v tvář novému politickému a geopolitickému světu

„Není pochyb o tom, že geopolitické faktory ovlivňují chemický průmysl,“ říká Abril. „Výroba obecně a zásobování surovinami jsou zvláště citlivé na geopolitické nejistoty. Od dostupnosti energii, pandemických omezení až po ekonomickou nejistotu, výrobci v celém chemickém řetězci zůstávají agilní a reagují na nepředvídatelnost.

Válka na Ukrajině vážně narušila dodávky několika surovin, zejména základních produktů, jako je pšenice, slunečnicový olej a ocel. Výrobci se však také potýkali s potížemi při získání některých specializovaných chemických produktů a kovů, jako je nikl. Nejhůře zasaženým sektorem však bylo zemědělství, přičemž výrobci hnojiv trpí omezenými dodávkami z obou zemí – Ruska i Ukrajiny.

Důležitost mnoha z těchto produktů poučila veřejnost a politiky, jak propojené a vzájemně závislé se staly globální dodavatelské řetězce. Křehkost dodavatelského řetězce „just-in-time“ a omezená kapacita přístavů si vynutily přehodnocení toho, jak a kde se vyrábí klíčové produkty, jako jsou léčiva, zemědělské chemikálie a některé spotřební zboží.

Onshoring, často podporovaný vládami, které chtějí omezit domácí dodávky, se stal normou po pandemii i ruské invazi.

Jako analytička sektoru lepidel a tmelů Karen Parker poznamenává: „Kongres USA a Bidenova administrativa reagovaly [na problémy dodavatelského řetězce] tím, že přijaly výrobní sektor a prosadily legislativní iniciativy na podporu domácí výroby a dodávek. ”

Konkrétně nový americký zákon o investicích do infrastruktury a pracovních místech zvyšuje priority pro místní výrobu a udržitelné získávání zdrojů. Dovoz levnějších surovin z druhého konce světa se nedoporučuje, pro některé chemické produkty a látky jsou stanoveny migrační limity. To nutí výrobce přizpůsobit se nahrazením různých chemikálií nebo změnou procesů tak, aby vyhovovaly dostupným surovinám.

Tváří v tvář udržitelnému světu

Chemický průmysl, stejně jako mnoho jiných průmyslových odvětví, přijal závazky k ambiciózním cílům ESG a oběhové ekonomiky. Nejviditelněji se to u výrobců specializovaných chemikálií projevuje svědomitou optimalizací vstupů a zdrojů. Výrobci specializovaných a sériových chemikálií pokračují ve vytváření technických a zpracovatelských průlomů v tomto vysoce náročném prostředí, což vede k ekologickým pokrokům, které snižují emise a spotřebu vody.

Kromě toho používání biologických nebo recyklovaných surovin již není neobvyklou praxí a je jasnou cestou ke zvýšení hodnoty produktu často bez jakékoli ztráty výkonu. Vlády rovněž spolupracují s průmyslem, aby zajistily, že budou splněny normy pro výrobky a zároveň se bude stále směřovat k cílům v oblasti životního prostředí. To je evidentní ve specifických certifikátech a směrnicích pro design produktů, jako je America’s RecyClass, která je zaměřena na podporu sledovatelnosti plastového odpadu a na podporu využívání recyklovaných plastů.

Spotřebitelé si zase více při výběru vychází z environmentálních zájmů. Například plast na jedno použití je odmítán, zatímco tradiční suroviny jsou upřednostňovány namísto syntetických. Rozšíření příležitostí pro výrobce speciálních chemikálií s biologickými přísady a chemie s nízkým vlivem.

„Členské společnosti SOCMA přehodnocují způsob zachycování odpadního materiálu,“ říká Abril. "Těží odpad pro hodnotu tím, že intenzivně monitorují jejich profily odpadu a hodnotí vedlejší produkty, které lze regenerovat a znovu použít."

Recyklovatelnost a potřeba zapojit se do oběhového hospodářství jsou nyní klíčovými pojmy pro chemický průmysl a pro dodavatele surovin. Jak Abril uzavírá: „To prostě dává smysl jak z finančního hlediska, tak z hlediska udržitelnosti.“


Zdroj foto: Robin Sommer on Unsplash, Nicholas Hippert, Jievani Weerasinghe, Elijah Mears, James Baltz, & Marcell Viragh