V zemi o velikosti Panamy a populaci méně než 11 milionů lidí Česká republika dlouhodobě překonává očekávání. Většina lidí může najít tuto malou zemi na mapě. Ekonomika je jednou z nejvýkonnějších ze všech bývalých sovětských satelitů a její národní sportovní týmy (zejména tenis a lední hokej) jsou na celosvětové úrovni.

Totéž lze říci o chemickém průmyslu, který sice není masivní, ale má zdravou a robustní produkci.


Toto je druhá část dvoudílného přehledu chemického průmyslu v České republice. Chcete-li se o tomto tématu dozvědět více, přečtěte si Bližší pohled na český chemický průmysl - 1. Část


Český chemický průmysl - budoucnost

Investice byly stabilní a v roce 2018 dosáhly výše 1,98 miliardy EUR (z čehož asi 60% financovaly české společnosti) a existuje úzká spolupráce mezi chemickým průmyslem a mnoha technickými univerzitami po celé zemi.

CEFIC bohužel uvádí, že dovoz chemikálií roste a každoročně převyšuje vývoz o více než 13 miliard EUR - což je obchodní mezera, která rychle roste.

Přesto existují příležitosti pro zvýšenou výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou bioplasty, polymery a epoxidové pryskyřice. Kapacitu polyethylenu, polybutadienu a ethylbenzenu lze také rozšířit, pokud to podmínky trhu dovolí.

Stejně jako všechny ekonomiky se však i Česká republika pokouší podstoupit zásadní úpravy, aby mohla čelit výzvě změny klimatu. To bylo do značné míry úspěšné, jak uvádí zpráva průmyslových konzultantů ze společnosti McKinsey and Sons z listopadu 2020: „Česká republika prošla za posledních 30 let významnou transformací své ekonomiky a snížila své emise skleníkových plynů (GHG) ze 199 MtCO2e v roce 1990 na 129 MtCO2e v roce 2017. “

Ale stále je co vylepšovat, což potvrzuje i tato zpráva, která uvádí, že „navzdory tomuto poklesu byla země čtvrtým největším producentem skleníkových plynů v EU na obyvatele.“

Jelikož je průmysl druhým největším producentem emisí skleníkových plynů v zemi (po výrobě elektřiny a tepla), je chemický průmysl v centru úsilí o snížení dopadu na životní prostředí. Vzhledem k členství České republiky v EU je nejpravděpodobnější cestou, kterou se země bude řídit, zelená dohoda EU, která (pokud bude ratifikována) bude usilovat o snížení emisí skleníkových plynů „minimálně o 55 procent do roku 2030 oproti úrovním z roku 1990 a na čistou nulu 2050. “

Systémy obchodování s emisemi a kolísající ceny fosilních paliv již snížily závislost země na plynu a uhlí, avšak zpráva odhaduje, že „dosažení cíle snížení o 55 procent do roku 2030 by vyžadovalo další investice ve výši 500 miliard Kč (18 miliard EUR, což odhadem odpovídá 1 procentu HDP) za toto desetiletí. “ Většina z těchto investic by „platila sama za sebe (nebo generovala zisk), protože by byly přijaty nové technologie, které snižují provozní náklady podniku“.

Dosažení uhlíkové neutrality by si však pravděpodobně vyžádalo další investice ve výši 4 bilionů Kč (150 miliard EUR, neboli 4 procenta HDP od roku 2031 do roku 2050), včetně plánovaného dokončení dvou nových jaderných elektráren.

Současná česká jaderná elektrárna Temelín.

Další investice do chemického průmyslu vyvinuly nesmírně úspěšný průmysl nanotechnologií, který vycházel z vládní podpory (finanční i legislativní) a vysoké kvality technických univerzit. Česká republika má proto v nanotechnologii silnou základnu s několika „nanotechnologickými centry“, včetně pražského vědeckotechnického klastru, známého jako STAR.


Chcete-li se dozvědět více o této špičce v globální produkci nanomateriálů, přečtěte si: Česká nanotechnologie získala osvědčení světové třídy Část 1: Výzkum a Česká nanotechnologie získala  osvědčení světové třídy Část 2: Průmysl


Toto uspořádání umožnilo vznik řadě nanotechnologických startupů, zatímco jiné chemické společnosti se diverzifikují, protože vidí růst poptávky po nanomateriálech.

Jednou z takových společností je AG CHEMI GROUP, pražský dodavatel průmyslových surovin od roku 1994.

Během těchto 25 let společnost navázala řadu partnerství s významnými výrobci detergentů, keramiky, bionafty, plastů, chemikálií a hnojiv. To nejen v Evropě, ale po celém světě. Neustále roste a dosahuje ročního obratu více než 20 milionů EUR.

V poslední době společnost (která tuto webovou stránku provozuje) vyvinula vhodná řešení pro zlepšování chemických surovin pomocí nanotechnologií.

Jak vysvětluje generální ředitel a zakladatel společnosti Igor Ševčenko: „Společně s předními evropskými výzkumnými ústavy a ve spolupráci s výrobci nanomateriálů jsme vyvinuli technologii, která v současné době prochází patentovým procesem. Současně se připravují dvě pilotní výrobní linky zaměřené na povrchové a objemové strukturování produktů na nano úrovni. První linka bude v provozu do konce roku 2020 a další plánujeme spustit během roku 2021. “

Jsou to malé a střední podniky, jako je AG CHEMI GROUP, které tvoří páteř českého chemického průmyslu. Jejich malá velikost umožňuje rychle se přizpůsobit odvětví, kde se podnikání může spojit s technickým know-how k rozšíření portfolia.

Předpokládá se, že v příštích několika desetiletích dojde k výraznému růstu dvou klíčových oblastí českého chemického průmyslu. Plastů a automobilového průmyslu, zatímco nově vytvořený nanotechnologický průmysl má stejně pozitivní výhled.

S rostoucí specializací globálního chemického průmyslu, s více specializovanými produkty, špičkovými chemikáliemi a chemií vyráběnou na zakázku je Česká republika připravena na skvělou budoucnost.


Chcete-li se dozvědět více o investování do českých chemických společností, nanotechnologií a o nákupu podnikových dluhopisů, navštivte: AG CHEMI GROUP.


Photo credit: ivabalk from Pixabay, Karsten W. Rohrbach from FreeImages, ivabalk from Pixabay, Marcin Jozwiak from Pexels, Marcin Jozwiak on Unsplash, Wikipedia, Anthony Beck from Pexels, ivabalk from Pixabay, & Ridwan Meah on Unsplash