Nově se objevují zprávy o rozsáhlém stahování dezinfekčních prostředků z trhu. Vznikají tak obavy, jsou všechny dezinfekční prostředky bezpečné?

K dnešnímu dni americký úřad FDA, vládní orgán, který reguluje bezpečnost výrobků, nařídil stažení z trhu více než 135 značek. Většina produktů na seznamu byla vyrobena v Mexiku, některé však byly původem i z USA.

Zatímco v současné době se tato krize ohledně gelů na ruce týká pouze Severní Ameriky, existují obavy, že se tento problém může vyskytnout i v jiných částech světa, a to v celém odvětví.

„Bohužel existují některé společnosti, které využívají zvýšené poptávky po dezinfekčních prostředcích během pandemie covid-19 a ohrožují tak životy prodejem výrobků, jejichž složení je zdraví nebezpečné“ vysvětluje Dr. Stephen Hain, komisař amerického úřadu FDA.


Zde je úplný seznam FDA v USA.


Hlavní příčinou zdravotních problémů je použití methanolu (obvykle používaného k výrobě nemrznoucích směsí nebo paliva) a ethylacetátu (používaného v odlakovačích a lepidlech). Tyto látky nejsou vhodné přísady pro dezinfekci rukou, mohou způsobit nevolnost, bolesti hlavy, podráždění očí, zánět kůže a dýchací potíže.

Obdobné složení představuje velké riziko hlavně u skupiny spotřebitelů, kteří jsou nucení používat dezinfekci často. Kupříkladu pracovníci ve zdravotnictví mohou použít dezinfekční gely až 100krát denně. Požití methanolu a ethylacetátu v takové četnosti představuje extrémní riziko.

„Spotřebitelé a poskytovatelé zdravotní péče by neměli používat ruční dezinfekční prostředky s obsahem methanolu.“ Uvedl Dr. Stephen Hain

Proto jednotlivé vlády po celém světě doporučují používání pouze dezinfekční prostředky na ruce, jejíchž složení je důvěryhodné a bezpečné. Společnost AG PROTECT je jednou z těch, která dbá na zdraví svých zákazníků. Složení výrobků je zcela bezpečné a v souladu s předpisy EU. Dezinfekční gely a spreje na ruce společnosti AG PROTECT neobsahují výše zmiňovaný methanol, ale ethanol (PT1), který je podle předpisů EU povolen jako bezpečný a používá se v dostatečně silné koncentraci, aby zabil koronavirus.

V současné době v Kanadě narůstají obavy z bezohledných výrobců gelů na ruce. Zákazníci vracejí nebezpečné produkty do obchodů a kanadská vláda vydala doporučení „…pokud jste použili nějaký dezinfekční produkt, jehož následkem máte zdravotní potíže okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte svého lékaře.“

Doposud bylo z kanadských maloobchodů staženo 51 značek dezinfekčních prostředků na ruce.


Zde je úplný seznam produktů pro dezinfekci rukou z Health Canada.


Například v Arizoně a v Novém Mexiku americké centrum pro kontrolu nemocí hlásí za květen a červen 15 případů otravy metanolem. Příčinou je požití alkoholických dezinfekčních prostředků na ruce. Tahle statistika bohužel zahrnuje i čtyři úmrtí.

"Metanol a ethanol vypadají podobně a podobně se i chovají," řekl Colin Furness, epidemiolog z University of Toronto, který se specializuje na hygienu rukou. "Rozdíl je ale v tom, že metanol je zdraví nebezpečný."

Na základě těchto události zkoumaly zdravotnické agentury různé aktivní látky proti koronavirům a dospěly k těmto závěrům.

Studie byla zveřejněna v časopise Emerging Infectious Diseases, který uvádí, „Zjistili jsme, že SARS-CoV-2 byl účinně inaktivován postupy doporučenými WHO, což podporuje jejich použití ve zdravotnických systémech a virových ohniskách. Je třeba poznamenat, že jak původní, tak modifikované formule byly schopny redukovat virové titry [přítomnost viru] na pozadí během 30 sekund. Kromě toho byl ethanol a 2-propanol účinný při inaktivaci viru za 30 sekund při koncentraci vyšší než 30% (objem / objem). “

I když je mytí rukou stále nejlepším způsobem, jak udržet ruce čisté a bez virů, v některých situacích, jako je například veřejná doprava, výlety do přírody nebo dětská hřiště, to není vždy možné. V těchto případech se doporučuje použití dezinfekčních prostředků s minimálním 70% obsahem ethanolu.

I když je mytí rukou stále nejlepším způsobem, jak udržet ruce čisté a bez virů, v některých situacích, jako je například veřejná doprava, výlet do krajiny nebo na dětské hřiště, to není vždy možné. V těchto případech se doporučují dezinfekční prostředky s minimálním obsahem 70% ethanolu v objemu.


Pokud máte zájem o koupi kvalitních dezinfekčních prostředků na ruce a dezinfekčních sprejů, nebo se chcete dozvědět více o tom, jak zůstat zdraví, navštivte naší webovou stránku AG PROTECT.


Fotografický kredit: cottonbro from Pexels, AG PROTECT, a  Gustavo Fring from Pexels